Jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na ludzkie zdrowie?

Zanieczyszczenie środowiska to globalny problem. Nie tylko destrukcyjnie wpływa na klimat panujący w różnych częściach świata, ale również niszczy ludzkie zdrowie. Jakie problemy w zakresie ekologii wpływają na samopoczucie? Czy dbanie o środowisko może wpłynąć korzystnie na zdrowie ludzi i zmniejszyć częstotliwość występowania chorób cywilizacyjnych?

Zanieczyszczenie powietrza, a zdrowie człowieka

Wzrastający poziom zanieczyszczeń powietrza wpływa negatywnie głównie na mieszkańców obszarów miejskich. Jednak nie tylko! Coraz częściej również jakość powietrza w małych miejscowościach pozostawia wiele do życzenia. Tlenki azotu, benzen, ozon troposferyczny i tlen siarki to tylko ułamek niebezpiecznych substancji, które zagrażają zdrowiu. Na jakie aspekty funkcjonowania organizmu zanieczyszczenia powietrza wpływają w najbardziej widoczny sposób?

  • Układ oddechowy – osoby przebywające na terenach, w których znajduje się wiele zanieczyszczeń powietrza są narażone na zachorowanie na astmę, POChP czy zapalenie płuc.
  • Układ rozrodczy – kobiety żyjące w miejscach z zanieczyszczonym powietrzem częściej zmagają się z problemami w zakresie zajścia w ciążę. Dodatkowo, zwiększa się ryzyko zbyt wczesnego urodzenia i powstania wad rozwojowych płodu.
  • Układ sercowo-naczyniowy – stany zapalne, skrzepy i uszkodzenia naczyń krwionośnych często wynikają z życia w zanieczyszczonym środowisku.
  • Choroby nowotworowe – niektóre składniki znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu, m.in. benzen, znacznie zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju komórek nowotworowych.

Czystość wody – dlaczego ma znaczenie?

Nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale również czystość wody ma znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Przede wszystkim, spożycie wody, w której znajdują się zanieczyszczenia prowadzi do poważnych problemów. Dotyczy w szczególności dzieci, osób starszych oraz zmagających się z problemami z odpornością. Nie można zapomnieć o tym, że woda odgrywa kluczowe znaczenie podczas produkcji żywności. Zanieczyszczenia wpływają zarówno na jakość gleby i na problemy z plonami, jak i na obniżenie jakości całego procesu produkcyjnego.

Nie można pominąć tego, jak ważna jest czysta woda dla bezpieczeństwa publicznego. Zanieczyszczenia mogą stać się czynnikiem, który wywoła epidemię jakiejś choroby wirusowej czy bakteryjnej. Czystość wody jest istotna również z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

Zanieczyszczenie gleby – negatywne skutki dla zdrowia

Zanieczyszczone gleby z reguły obfitują w toksyczne substancje. Metale ciężkie, pestycydy i szkodliwe chemikalia przedostają się z łatwością do żywności. Narażenie na długotrwałe spożywanie takich produktów może powodować zarówno uciążliwe infekcje, jak i poważne, przewlekłe choroby neurologiczne, hormonalne, a nawet uszkadzają w trwały sposób całe narządy – np. nerki i wątrobę. Stosowanie pestycydów i nawozów często staje się przyczyną alergii i zatruć wśród rolników. Nadal stosuje się je jednak w większości gospodarstw ze względu na możliwość uzyskiwania większych plonów i wyższych zarobków.

Zanieczyszczenia gleby bardzo szybko się rozprzestrzeniają – i to nie tylko przez żywność. Mogą być przenoszone nawet przez wiatr! Jednak najbardziej niebezpieczne jest to, że przenikają do wód gruntowych i przedostają się na wiele różnych obszarów.

Czy istnieje związek między zanieczyszczeniem, a zdrowiem psychicznym

Istnieją różne zależności, które łączą zdrowie psychiczne z poziomem zanieczyszczeń. Przede wszystkim, dotyczy to odczuwanego lęku związanego ze świadomością życia w warunkach sprzyjających rozwojowi poważnych chorób. Generuje to obawy o zdrowie – zarówno własne, jak i bliskich osób. Poczucie bezsilności i braku jakiejkolwiek sprawczości może stać się przyczyną drażliwości, wahań nastroju, a nawet zaburzeń o charakterze lękowym, czy depresyjnym.

Istotne znaczenie odgrywają też czynniki czysto biologiczne. W zanieczyszczonym środowisku, woda i powietrze zawierają m.in. rtęć i ołów. Te z kolei są bardzo szkodliwe dla układu nerwowego. Zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu występują widocznie częściej u osób mieszkających na zanieczyszczonych terenach.

Jakie działania poprawią bezpieczeństwo środowiska dla zdrowia?

Jakie działania może podjąć każdy człowiek, aby zadbać o środowisko naturalne, a tym samym – o swoje zdrowie?

  • Transport publiczny – korzystanie z transportu publicznego, a nie z prywatnych samochodów ogranicza emisję spalin do atmosfery. Takie działania na szeroką skalę mogą widocznie poprawić stan powietrza.
  • Inwestowanie w odnawialne źródła energii – montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych to doskonała inwestycja w ekologię i zdrowie publiczne.
  • Ochrona gleby – w tej materii duże znaczenie mają działania rolników. Dla środowiska najlepsze są uprawy, do których nie wykorzystuje się nawozów.
  • Segregowanie śmieci – recykling to podstawa dbałości o środowisko. Na szczęście wiedza dotycząca konieczności segregowania śmieci w ostatnich latach upowszechniła się na szeroką skalę.
  • Ograniczenie konsumpcjonizmu – ograniczenie ilości kupionych rzeczy to ważny krok w stronę ograniczenia ilości odpadów, a tym samym poprawy stanu środowiska naturalnego.

Jakość powietrza, wody i gleby to główne czynniki, które w istotnym stopniu wpływają na ludzkie zdrowie. Wszelkie szkodliwe substancje docierające do organizmu ze środowiska zwiększają ryzyko zachorowania na różne schorzenia cywilizacyjne. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie do swojej codzienności nawyków związanych z dbałością o ekologię.

 

Zobacz też

Wojskowa metoda zasypiania, czyli jak szybko oddać się krainie snu

Wojskowa metoda zasypiania, czyli jak szybko oddać się krainie snu

Nowinki technologiczne w medycynie – postęp w leczeniu chorób

Nowinki technologiczne w medycynie – postęp w leczeniu chorób

Siedzący tryb życia – wyzwania dla zdrowego trybu życia

Siedzący tryb życia – wyzwania dla zdrowego trybu życia

Profilaktyka i badania przesiewowe, a choroby cywilizacyjne

Profilaktyka i badania przesiewowe, a choroby cywilizacyjne

Pandemia, a zdrowie psychiczne w społeczeństwie

Pandemia, a zdrowie psychiczne w społeczeństwie

Naturalne materiały, które sprawią, że Twój sen stanie się lepszy

Naturalne materiały, które sprawią, że Twój sen stanie się lepszy